Galleri Upsala!    Hyr Ditt Eget Galleri.    Ställ ut Din konst.

 

Bokningsregler

Tack för Din bokning! Läs nedanstående bokningsregler noga innan ni betalar.
I och med att ni betalar bokningsavgiften godkänner ni nedanstående villkor och avtal.

När ni får bokningen bekräftad av oss via mail betalar ni in bokningsavgiften på 2000:- till bankgiro 888-1229 - glöm inte uppge namn (utställare) och period. 

OBS! Bokningsavgiften återfås inte vid av- eller ombokning.

Resterande avgift/hyra ska vara betald senast två månader innan den första hyresdagen annars anses bokningen som förfallen och avbokad. 

Vid bokning senare än två månader innan första utställningsdag betalas både bokningsavgift och resterande hyra direkt.

Följande etapper gäller vid av- eller ombokning inom två månader innan första hyresdag:
7-8 veckor innan första hyresdag debiteras 20% av resterande hyra 
(vid veckohyra 6600:- kostar det utställaren 920:- utöver bokningsavgiften).
5-6 veckor innan första hyresdag debiteras 40% av resterande hyra 
(vid veckohyra 6600:- kostar det utställaren 1840:- utöver bokningsavgiften).
3-4 veckor innan första hyresdag debiteras 60% av resterande hyra 
(vid veckohyra 6600:- kostar det utställaren 2760:- utöver bokningsavgiften).
1-2 veckor innan första hyresdag debiteras 80% av resterande hyra 
(vid veckohyra 6600:- kostar det utställaren 3680:- utöver bokningsavgiften).

Vid en av- eller ombokning tidigare än två månader innan första hyresdag återfås allt utom bokningsavgiften.

Skulle oturen vara framme (som inte var känt då bokningen gjordes) såsom:

a) akut sjukdom, dödsfall eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, sammanboende familjemedlem,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll som inte kunde förutses som medför att det inte är rimligt att begära att bokningen ska stå fast, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden,

...så betalar vi tillbaka hela resterande avgift/hyra. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare/polis, annan myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör uppvisas så snart som möjligt, helst inom tre veckor från avbokningsdagen. Vid grupputställning (med 3 utställare eller fler) återbetalas inte hyran om endast enstaka medlem drabbas av akut sjukdom, olycksfall etc. enligt ovan.
  Hyresavtal - Gallerilokal avsedd för utställningar.

HYRESGÄSTENS ANSVAR
Hyresgästen har att följa hyresvärdens ordningsföreskrifter för fastigheten och dess tillhörande områden. Hyresgästen får inte använda lokalen till annat än som avtalats vid bokning. Hängning av tavlor (max 5 resp. 10 kg) sker med tavellist/lina/krok – det är inte tillåtet att skruva eller borra i väggar/tak eller golv. Ev. hål/skador på lokalen måste vi laga och detta debiteras Dig som Hyresgäst.
Vintertid skall skottning och sandning av trottoaren framför lokalen skötas av hyresgästen (ca 6m, skyffel och sand finns på plats). Marschaller är inte tillåtet då stänk inte går bort från fasad/trottoar – använd gärna lykta med ljus istället!
På grund av allergi ser vi helst att hundar/husdjur ej tas med (undantag för ledarhund) samt är rökning förbjudet i lokalen och i dess biytor.

KRAV FÖR NYTTJANDE OCH STÖLDSKYDD
Hyresgästen ansvarar för att låsning sker när lokalen lämnas utan tillsyn. Hyresgästen försäkrar själv den konst och de ev. saker som han/hon har i lokalen under hyresperioden.
Borttappad nyckel medför lås och nyckelbyte och kostar därför 2.500:-. 

SKADOR
Hyresgästen ansvarar och bekostar själv alla ev. skador, som uppkommer i lokalen/fastigheten och dess inventarier under hyresperioden.

TILLTRÄDE
Hyresgästen har tillträde till lokalen från fredag kl. 12.00 till nästkommande fredag 10.00. Lokalen ska då lämnas städad enligt städschema (se insida städskrubbsdörr) och i likadant skick som vid tillträdet. Ej fullföljd städning enligt städschema debiteras med 1.200:-.

AVTALSBROTT
Om hyresgästen bryter mot någon punkt i detta hyresavtal eller bestämmelse i lag har hyresvärden rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, utan återbetalning av erlagd hyra.

ÖVRIGT
Utställningen sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Vid ev. händelse som hyresvärden ej kan styra över, då lokalen ej kan tillträdas/nyttjas äger hyresgästen rätt att återfå erlagd hyra. Övriga ev. kostnader kan ej ersättas.Bankgiro: 888-1229 Galleri Upsala (21:an AB)

 
 
Galleri Upsala
Svartbäcksgatan 21 - 753 32  Uppsala

Tel: 0760-95 95 90

Skicka e-post