Galleri Upsala!    Hyr Ditt Eget Galleri.    Ställ ut Din konst.

      ¨
 
UKF
UPPSALA KONSTNÄRSFÖRENING

UKF är föreningen för alla som sysslar med konst i någon form 
(två- eller tredimensionell) och som bor eller är verksamma i Uppsala.
UKF är en öppen förening, vilket innebär att det inte ställs några krav vare 
sig kvantitativt eller kvalitativt på de alster som medlemmarna producerar.

– Intresse för skapande är ledordet.

I samarbete med andra anordnar vi:
   – kurser, föredrag och seminarier
   – samlingsutställningar öppna för alla medlemmar
   – jurybedömda utställningar
   – studieresor
   – utbyte med andra konstnärsföreningar inom och 
      utom Sverige
 

https://new.uppsalakf.se


 
 

 

 
 
 
Galleri Upsala
Svartbäcksgatan 21 - 753 32  Uppsala

Tel: 0760-95 95 90

Skicka e-post